Ansambel



...


Ansambel Triskele liikmeid ühendab huvi eri maade ja rahvaste muusikatraditsioonide vastu. Neid mõjusid on ansambel loovalt kasutanud oma kõlapildi loomisel ja allikmaterjali tõlgendamisel. Kahekümne aasta jooksul on Triskele välja andnud seitse albumit: Eesti rahvakoraalide kõrval on ansamblile inspiratsiooni pakkunud arhailine regilauluvaramu, samuti on järjepidevalt esitatud Euroopa keskaja muusikat.

Triskele ühendab oma seadetes rahvapärase laulmisviisi ning rikkaliku instrumentaariumi. Kõlavad nii eesti rahvapillid (kandled, mandoola, torupill, parmupill) kui ka Euroopa keskaja instrumendid (lauto, flöödid, fiidel, rebekk, trummid). Kaks kümnendit peaaegu muutumatuna püsinud koosseisuga ansambli liikmed moodustavad sõpruskonna, kes musitseerimise kõrval on tegevad erinevatel elualadel nagu näitlemine, raadiotöö ning õpetamine huvi- ja ülikoolis.

Triskele on andnud kontserte paljudes Eestimaa kirikutes ning üles astunud pärimus- ja kirikumuusika festivalidel. Ansambel on esinenud näiteks Montalbane keskaja muusika festivalil Saksamaal, Püha Vaclavi muusikafestivalil Prahas, Sommelo rahvamuusika festivalil Soomes, rahvusvahelisel festivalil Skamba skamba kankliai Vilniuses ja tosinal korral Viljandi Pärimusmuusika Festivalil.

Tarmo Tabas - laul
Ergo-Hart Västrik - laul
Heikki-Rein Veromann - flöödid, torupill, parmupill, laul
Toivo Sõmer - lauto, ud, mandoola, kandled, laul
Janno Mäe - trummid, kellamäng, kannel, laul

Jaanus Roosileht - fiidel, rebekk, hiiukannel, laul (koosseisus kuni aastani 2010)

Albumid



...

Maa ja meri kiidavad: Saaremaa ja Hiiumaa rahvakoraalid
- 2016 Triskele

Maa ja meri kiidavad (Kärla)  kuula
Armas Jeesus, rõõmustaja (Reigi)  kuula
Su hooleks ennast annan ma (Mustjala)  kuula
Nuta inimene (Kärla)  kuula
Eks see ole arm ja heldus (Käina)
Su nimel lähen nüüd (Kaarma)  kuula
Jeesus, rõõmustaja (Pühalepa)
Nüüd on see päev ju lõppenud (Käina)
Maa ja meri kiidavad (Kärla) + Armas Jeesus, avita (Haapsalu)
Laulude sisukokkuvõtted ja taustateave (pdf)

...

Kodavere laulud
- 2011 Triskele

Saja, saja, vihmakene  kuula
Koes, koes, lätsi  kuula
Oh imetä
Lemmingpoega, poisikene
Elistvere poisid
Iiru-tiiru linnukene
Õekesed, ellakesed  kuula
Veikene vaemupoiss
Veere, veere, päeväkene

...

Ridala vaimulikud rahvalaulud
- 2005 Triskele

Oh Kristus! Lunastaja  kuula
Ma tulen, armas Jumal, nüüd
Oh Jumal Looja, püha Vaim
See jõulupäev on rõõmust suur
Oh leinakem! Ja kaebakem
Oh laulgem südamest
Nüüd paistab meile kauniste  kuula
Nüüd hingvad inimesed  kuula
Kui Jeesust risti naelati
Kõigis paigus, kus ma seisan  kuula

...

Kolga-Jaani vaimulikud rahvalaulud
- 2003 Triskele

Kolga-Jaani kiriku kellad
See aeg on tõest ukse ees
Kristus, kes meid õndsaks teed  kuula
Kes Jumalat nii laseb teha
Ma armastan, oh Issand sind
Üks laps on sündind Petlemmas  kuula
Armas Jeesus, sind ma palun  kuula
Oh, võta, armas Jeesus, vastu mult
Õnnis, kes ei võta teha
Mu süda, miks sa muretsed
Au, kiitus olgu igavest

...

Lõuna-Eesti vaimulikud rahvalaulud II
- 2002 Triskele

Nüüd olgu ikes igävest' (Kolga-Jaani)
Latse võtke rõõmsast kuulda + Omme latsi, Issand, toida (Urvaste)
Ma su pool', Jesus, tänita (Halliste)  kuula
Õnn selle elomajale (Halliste)  kuula
Oh pää, täüs verd nink jooni (Halliste)
Üts õige õnnis mees om see (Otepää)  kuula
Issand ärä nuhelgu (Halliste)
Võimust võtnu om nüüd meie voon (Otepää) 3:58
Öö om jo läve een (Otepää)

...

Lõuna-Eesti vaimulikud rahvalaulud
- 2001 Triskele

Oh kuis õndsa omma pühä taivan (Nõo)  kuula
Meil, Esä, vaimu lähätä (Halliste)  kuula
Kui meil om suuremb hädä käen (Kolga-Jaani)  kuula
Nätse Jumal, siin ma rummal (Räpina)  kuula
Mu looja nink mu elovürst (Otepää)  kuula
Mu Jesus võtap patatsit (Räpina)
Mu armas, kae usinast (Halliste)

...

Eesti vaimulikud rahvalaulud
- 2000 Triskele

Mu süda, ärka üles (Reigi)  kuula
Ma tänan sind, et oled mind (Pärnu-Jaagupi)
Et kiitke Jumalat (Reigi)  kuula
Kõik inglid taeva valguses (Suur-Pakri)
Kristus surmast tõusnud on (Kihnu)
Kuis pean vastu võtma (Kihnu)  kuula
Ma kiitlen ükspäinis (Pärnu-Jaagupi)
Oh kui õndsad on need pühad taevas (teadmata)  kuula
Kõigis paigus, kus ma seisan (Ridala)

Kavad


Triskele kavades on olnud kesksel kohal eesti vaimulikud rahvalaulud. Samas on ansambel järjepidevalt mänginud ka keskaja muusikat ning tegelenud regilauludega.


Eesti rahvakoraalid

Rahvapärased koraalid on Eestis kõige paremini tuntud maa lääneosas ja saartel. Rahvalik koraalilaulmise traditsioon püsis selles piirkonnas kõige elujõulisemana eestirootslaste hulgas, kellelt folkloorikogujad (nt O. Andersson, C.-A. Moberg, C. Kreek) panid kirja ja salvestasid enne Teist maailmasõda sadu nn. keerutustega koraale. Ilmselt on see laulmismaneer pärit ajast, mil kirikutes polnud veel kasutusel oreleid ning kogudus järgis laulmisel eeslauljat. Eestis on rahvapärased koraalid tuntud ennekõike Cyrillius Kreegi koori- ja oreliseadete vahendusel ning neist on saanud hinnatud repertuaar paljude muusikute jaoks.

Lõunaeestlase temperament ja ellusuhtumine on vahetum ja impulsiivsem kui seda on lääne- või põhjaeestlase oma. Nende eripärade tagamaad peituvad ilmselt juba vanades keele- ja hõimupiirides, oma osa on mänginud erinevad elatusalad ja kultuurikontaktid. Aastasadu eraldas põhja- ja lõunaeestlasi kubermangupiir Eesti- ja Liivimaa vahel, millest annavad tunnistust kaks kirjakeelt, erinevad piiblitõlked ja ka lauluraamatud.

Enam kui kaks aastakümmet on olnud meie eesmärk käibesse tuua ning “elustada” vähem tuntud rahvakoraale. Selles kavas on valik Lõuna-Eesti rahvapäraseid koraale Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest. Laulude tekstid on tartumaa-keelsetest lauluraamatutest, mis olid kasutusel kuni 20. sajandi alguseni. Oleme lauludele lisanud pilliseade ja ilustanud neid rahvapärase mitmehäälsusega.

Näiteid lugudest
Nüüd olgu ikes igävest'  kuula
Üts õige õnnis mees om see  kuula
Mu looja nink mu elovürst  kuula

Etnomusikoloog Helen Kõmmus iseloomustab seda kava nii: “Inimene elab niikaua kui ta hingab, mõtleb, kasvab, areneb. Nii on ka inimpõlvede kestel loodud ja armastusega edasi õpetatud lauluvaraga. Niikaua, kui seda taasluuakse, on see alles ja elus. Maameheliku tõsiduse ja väärika mõõdukusega lauldud rahvapäraste koraalide seemnest on Triskele taasleituna kasvanud helged ja elurõõmsad kiituselaulud. Lihtsate ühehäälsete arhiivlindistustega harjunud kõrva võib esmakuulmisel üllatada eri ajastute ja stiilide, pilli- ja inimhäälte rikkalikus. Meelt ergutavad terased ja ärksad tempolahendused. Mõlgutlevad keeled ja viled annavad viisidele avarust ja värskust. Mehine mitmehäälsus annab koraalidele sootuks uue kuulamismõõtme. Loov hingamine – see võiks kõige paremini iseloomustada Triskele poolt tõlgendatud rahvapäraseid koraale.”

Kavas on Lääne-Eesti rahvakoraalid, mille viisid kirjutas üles Cyrillius Kreek 1921. aastal Ridalas, Haapsalus, Vormsil ja Noarootsis. Laulude tekstid on 19. sajandi lõpus kasutusel olnud nn. vanast lauluraamatust.

Näiteid lugudest

Kui Jeesust risti naelati  kuula
Kõigis paigus, kus ma seisan  kuula

Saared on erilised paigad, kus maa ja meri on tihedalt seotud. Üheltpoolt on saared muust maast merega eraldatud ja nii iseloomustab saarelist elu eraldiolek. Teisalt muudab meri saared avatuks, pakkudes võimalusi minna hõlpsamalt mujale uut avastama või mere kaudu tulnut vastu võtta. Saarte kultuuripildis võib kohata seega mõjutusi lähedalt ja kaugelt, mis on kokku seatud just sellele paigale omasel viisil. Kavas on valik Eesti kahelt suuremalt saarelt – Hiiumaalt ja Saaremaalt – üles kirjutatud rahvakoraale, mille kaudu avastame mere ja saarte vaimu.

Näiteid lugudest
Maa ja meri kiidavad  kuula
Armas Jeesus, rõõmustaja  kuula
Su nimel lähen nüüd  kuula

Baltimaade vanim teadaolev koraaliraamat on Helme organisti Gustav Swahni käsikiri aastast 1774 pealkirjaga “Eestnisches und Deutsches Coral-Buch oder Samlung aller Melodeyen die bey das Eestnische Gesangbuch gebraucht werden”. See Eesti Kirjandusmuuseumis hoitav unikaalne koraalikogumik pakub palju avastamisrõõmu, sest selle seaded arvestavad suure tõenäosusega toonase rahvapärase laulmismaneeriga. Kirikulaul esindas 18. sajandi lõpus uut saksapärast laulutraditsiooni, mis koos riimilise rahvalauluga hakkas välja tõrjuma vanemat laulupärimust. Varasem muusikaline mõtlemine ei taandunud aga kohemaid ja nii tekkisid mitmed vahevormid, kus uus ja vana on omavahel põimunud. Oleme valikule Gustav Swahni jäädvustatud koraalidele omalt poolt juurde pannud pillid. Mõne laulu puhul aga püüame ära arvata seda, kuidas kõlas koguduselaul pea kaks ja pool sajandit tagasi.

18. sajandi alguses levis Eestis vennastekoguduse liikumine, mille rahvapärastes vormides rõhutati siirast ja ekstaatilist “südameusku”. Vennaste usupraktikas olid olulisel kohal laulutunnid, mis hakanud rahvale sedavõrd meeldima, et süütegusid karistati neist osavõtu keeluga. On teada, et laulutundides saadeti laulmist pillidega, näiteks flöödi ja kandlega. Esmalt levisid nii laulude sõnad kui viisid suuliselt, 18. sajandi keskpaigas pandi kokku ka juba esimesed eestikeelsed vennastekoguduse laulu- ja viisikogumikud.

Selles kavas avastame vennaste tundelisi koraale. Aluseks oleme võtnud ühe vanimatest Eestis kasutusel olnud vennaste laulukogumikest “Mõnne illusa vaimolikko laulo” (1759) ning Christian Gregori koraalikogumiku (1784). Laulude tekstid on pärit vennaste käskirjalistest lauluraamatutest Eesti Kirjandusmuuseumis.

Näiteid lugudest

Mes hirmu võib mul surm siin tetä  kuula

Muusikaline teekond Vahemere kallastelt Läänemere äärde. Kava põimib keskaja laule ja pillilugusid Katalooniast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Böömimaalt, Soomest ja Eestist. Vaimuliku muusika kaudu on Eesti olnud seotud kristliku Euroopaga, mille tunnistuseks on ka siinsed rahvapärased koraalid.

Näiteid lugudest

Genitricem Dei  kuula
La Tierche Estampie Royale + De moi doleros vos chant  kuula

Regilaul on eesti folkloori unikaalseimad avaldumisvorme, milles on ühendatud arhailine kujundikeel, läänemeresoomelik elutunnetus ja eri ajastust pärit laulikute loomingulisus. Regilaulus võib leida nii igivanu mütoloogilisi motiive, paikset loodustunnetust ja endiste laulikute tundemaailma kajastusi. Kava koondab valiku regilaule Eesti eri paigust, millele on lisatud pilliseade.

Sample tracks
Saja, saja, vihmakene  kuula
Koes, koes, lätsi  kuula
Elistvere poisid  kuula

Kontserdid




Tulevased

24. MAI
18.00
Estonian Music Week 2023 Toronto + Hamilton:
The Annex Cafe & Wine Bar, 296 Brunswick Ave, Toronto, CANADA
25. MAI
19.00
Estonian Music Week 2023 Toronto + Hamilton:
St Anne's Parish, 651 Dufferin Street, Toronto, CANADA
26. MAI
19.00
Estonian Music Week 2023 Toronto + Hamilton:
St Anne's Parish (651 Dufferin Street, Toronto, CANADA
27. MAI
18.00
Estonian Music Week 2023 Toronto + Hamilton:
Collective Arts Brewing, 207 Burlington St E, Hamilton, CANADA
28. MAI
11.30
Estonian Music Week 2023 Toronto + Hamilton:
St. Peter's Estonian Evangelical Lutheran Church of Toronto, 817 Mt Pleasant Rd, Toronto, CANADA
11. JUULI
19.00
XXXI Rapla Kirikumuusika Festival
See pääv nüüd meile kätte sai: rahvakoraalid ja vennaste laulud
Hageri vennastekoguduse palvela
17. JUULI
17.00
Valga-Valka Festival
See pääv nüüd meile kätte sai: rahvakoraalid ja vennaste laulud
Valga Apostliku Õigeusu Issidori kirik



Toimunud

Kodavere Pärimuskeskuse 4. suvehooaja avamine
04.06.2022 kell 16.00 “Kodavere laulud"
Kodavere Pärimuseskus, Pala küla, Peipsiääre vald

Ansambel Triskele õhtukontsert
16.09.2022 kell 19.00 “Lenda üles kurbtusest:
Valik Paul Gerhardti koraalide rahvapäraseid versioone”
Tartu Peetri kirik

Usedomer Musikfestival
23.09.2022 kell 19.30 “Schwing dich auf”
Ev. Kirche, Zinnowitz, Saksamaa

Hingedepäeva õhtukontsert-palvus
02.11.2021 kell 19 Tartu Peetri kirik

Hingedeaja kontsert
06.11.2021 kell 16 Alatskivi kirikus

Kontserdisari "Issand, ava mu huuled"
                          31.15.2020 kell 15 "Eesti rahvakoraalid ja vanavene kirikulaulud"
Mõniste-Ristiku kirikus

IX Lõuna-Eesti palvushommikusöök
10.01.2019 kell 9 Tartu Mileedi lille- ja interjöörikeskuses

Maa ja meri kiidavad: Lõuna-Eesti ja saarte rahvakoraalid
27.03.2019 kell 19 Pärnu kontserdimaja kammersaalis

TMW2019
29.03.2019 kell 19 Fenno-Ugria õhtu, Telliskivi Loomelinnaku Erinevate Tubade Klubis

01.04.2019 kell 9.30 ja 11.15 koolikontserdid Palal ja Alatskivil

EASR 2019 Tartu konverentsi avamisel
25.06.2019 kell 15.15 Tartu Ülikooli aulas

Pärnu hansapäevad
29.06.2019 kell 12.30 ja 15.00 Pärnu

29.06.2019 kell 19 Maa ja meri kiidavad: rahvakoraalid ja vennaste laulud Paistu Neitsi Maarja kirikus

Rapla Kirikumuusika Festival
12.07.2012 kell 19 Velise Õigeusu kirikus kontsert "Maa ja meri kiidavad: rahvakoraalid ja vennaste laulud"

Juuru Orelisuve kontsert
12.07.2019 kell 22 Juuru Mihkli kirikus kontsert "Maa ja meri kiidavad: rahvakoraalid ja vennaste laulud"

Liivimaa Maapäev
13.07.2019 kell 18 Valga Säde pargis kontsert "Rännak läbi keskaja muusika: Vahemerelt Läänemereni"

Hingedepäeva kontsert-õhtupalvus
2.11.2019 kell 19 Tartu Peetri kirikus

Advendikontsert Peipsiääre vallas
1.12.2019 kell 15 Alatskivi lossis

Euroraadio jõulukontsert "See jõulupäev on rõõmust suur"
15.12.2019 kell 14 Tartu Pauluse kirikus

09.01.2018 Tartu Jaani kirikus

Valga-Valka seitsme kiriku suvemuusika festival
14.07.2018 kell 17 Valga Apostliku Õigeusu Issidori kirikus kontsert "Maa ja meri kiidavad"

Etendus "ELOKÄÜK"
Kolmel augusti nädalalõpul vahemikus 17-31 kell 19 Hageri palvemajas

15.09.2018 kell 15 Peipsiääre vald, Turgi Käsitöötalu

"Eesti ajastud: Rootsi aeg"
20.09.2018 kell 19 Tallinn, Tallinna Suurgildi hoones (Eestirootsi ja saarte rahvakoraalid)

23.09.2018 kell 16 Peterburi, Peterburi Jaani kirik

Usedomer Musik Festival
03.10.2018 kell 19 Morgenitzi evangeelses kirikus "Maa ja meri kiidavad"

04.10.2018 kell 19 Berliin, Püha Matteuse kirik (Tiergarten)
12.10.2018 kell 19 Tallinn, kinnine üritus
25.10.2018 kell 20 Tartu, Genialistide klubis "Eesti rahvakoraalid ja regilaulud" (+ ansambel Ar-God)
01.11.2018 kell 19 Tartu Peetri kirikus Hingedepäeva õhtupalvus-õhtukontsert
28.12.2018 kell 11 Saue Kontserdisaalis Jõulu- ja uusaastakontsert

2017

Tallinna Keskaja Päevad
07.07.2017 kell 19 Tallinna Katariina kirikus "Hinge puhastus ja puhtus"

Tartu Hansapäevad
09.07.2017 kell 13.15 ja 14.15 Jaani kiriku tornis

30.10.2017 kell 16 Viljandi Jaani kirikus usupuhastuspüha kontsert-mõtisklusel
02.11.2017 kell 19 Tartu Peetri kirikus hingedepäeva kontsert
24.11.2017 kell 18.30 Lüneburgi kloostri kirikus
25.11.2017 kell 18 Berliini Immanuelkirches

Kuressaare Lossi Päevad
09.07.2016 Kuressaare Lossi kapiitlisaalis kell 21
10.07.2016 Pärnu-Jaagupi Püha Jakobi kirikus kell 12 (jumalateenistusel)
17.07.2016 Haapsalu Toomkirikus kell 11 (jumalateenistusel)

Hiiumaa Pärimusmuusika Festival
17.07.2016 Pühalepa kirikus kell 20

29.07.2016 Vormsi Püha Olavi kirikus kell 15 olavipäeva pidustustel
29.07.2016 Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kirikus olavipäeva vespril kell 20

Festival Regiöö
24.09.2016 Tartu Jaani kirikus kell 18

22.12.2016 Tartu Folgiklubi autoritund Ergo-Hart Västrikuga kell 19 (Sisevete saatkond)
22.12.2016 Triskele "Pühade ootus ja puudutus" kell 20 Tartu Folgiklubis (Sisevete saatkond)

30.05.2015 kell 17 Laulatus Tartu Katoliku kirikus
03.06.2015 kell 20 Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi valges saalis (Farmaatsiakonverentsi vastuvõtu raames)

Festival Regiöö
27.09.2015 kell 12.30 Kava "Arm tuli taevast" koos ansambliga "Tuli Taevast" Tartu Jaani kirikus

Tartu Hansapäevad
13.07.2014 kell 13 Antoniuse laval
27.09.2014 kell 16 EELK Helme Maarja koguduse sünnipäeva (685) mulgikeelne kontsertjumalateenistus

31.05.2013 kell 20 Võru Katariina Kirikus (Uma Pido 2013)

2012

Montalbane festival
16.06.2012 kell 19 "Hyperborea -- Die Musik der Nordländer" Püha Maria kirikus Freyburgis, Saksamaal
17.06.2012 kell 10 Montalbane festivali jumalateenistusel Püha Maria kirikus Freyburgis

26.06.2012 kell 21 Tartu Jaani kirikus tornimuusika kontserdite sarjas

Sommelo festival
29.06.2012 kell 17 Kuhmo kirikus Kajaanis, Soomes

Viljandi Pärimusmuusika Festival
26.07.2012 kell 20 Pärimusmuusika Aidas
28.07.2012 kell 14 Kultrahoovis

Vastseliina Vana Aja Päevad
28.07.2012 kell 21.30 Vastseliina linnuses

18.08.2012 kell 16 Assikvere külapäeval

Festival Regiöö
20.05.2011 kell 19 Tartumaa rahvamuusika CD esitlus Vilde kohvikus
21.05.2011 kell 17 Regilaulud ja rahvakoraalid koos Miriam Anderseniga Vilde kohvikus

22.06.2011 kell 12 Laulatus Ridala kirikus

Tartu Hansapäevad
22.07.2011 kell 16.30 "Tartumaa rahvamuusika 2011" plaadi esitlemine Maalinna laval

Viljandi Pärimusmuusika Festival
28.07.2011 kell 23 Rahvakoraalid Viljandi Jaani kirikus
30.07.2011 kell 18 Rahvakoraalid Viljandi Jaani kirikus

Heategevuslik kontsertsari "Laulud klaasmere ääres"
7.08.2011 kell 18 Rahvakoraalid Paldiski Nikolai kirikus

24.09.2011 kell 15 Albumi "Kodavere laulud" esitluskontsert Liivi Muuseumis

Kontsertturnee Tšehhi Vabariigis
30.09.2011 kell 18 Kontsert rahvakoraalidest Ostrovas
1.10.2011 kell 20 Kontsert rahvakoraalidest Dobřichovices
2.10.2011 kell 19.30 Kontsert rahvakoraalidest "To the Origins" Prahas Püha Wenceslase festivalil

30.10.2011 kell 14 Albumi "Kodavere laulud" esitluskontsert Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas

7.08.2010 kell 18 Liivi Muuseumis, kavas Kodavere regilaulud
12.08.2010 kell 18 Nõo Püha Laurentsiuse kirikus, kavas rahvakoraalide seaded

Kontsertturnee Tšehhi Vabariigis
30.09.2010 Olomoucis kohvikus ÕDE
01.10.2010 Olomouci Püha Miikaeli kirikus
02.10.2010 Plzeni frantsiskaani kloostri kirikus
03.10.2010 Praha Püha Nikolai kirikus

Viljandi Pärimusmuusika Festival
24.07.2009 kell 19 Viljandi Jaani kirikus
25.07.2009 kell 15 Viljandi Jaani kirikus

Kontsertturnee Tšehhi Vabariigis
15.10.2009 kell 19 Jalove Püha Vojtehi kirikus
16.10.2009 kell 19 Olomouci dominiiklaste kloostri Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirikus
17.10.2009 kell 20 Praha Hradčany kaputsiinide kloostris
18.10.2009 kell 17 Praha Püha Franciscuse konvendis

Jõulukontsert
26.12.2009 kell 12 Jõelähtme kirikus

Karksi Ordulinnuse päevad
13.07.2008 kell 11 Karksi Peetri kirikus

Tartu Hansapäevad
18.07.2008 kell 23 öökontsert Tartu Jaani kirikus

Hiiu Folk
20.07.2008 kell 12 Pühalepa kirikus
20.07.2008 kell 19 Emmaste kirikus

Viljandi Pärimusmuusika Festival
26.07.2008 kell 15 Viljandi Jaani kirikus

Eesti Kontserdi suveprogramm
15.08.2008 kell 19 Tallinnas Niguliste kirikus
16.08.2008 kell 20 Tartus Antoniuse õuel

Viljandi Pärimusmuusika Festival
26.07.2007 Suure-Jaani kirikus
28.07.2007 Viljandi Jaani kirikus

Tšehhi Vabariik
10.08.2007 Dobřichovice, Püha Juudas Thadeuse kabelis
12.08.2007 Lomnice nad Popelkou, Tabori mäe kirikus
13.08.2007 Praha, Rahvusmuuseumi vestibüülis
14.08.2007 Kraliky

16.12.2007 kell 15 advendikontserdi Eesti Rahva Muuseumi sarjas "Tulevikumuuseumi hääl".

Meedia







Eesti hümn - Ansambel Triskele



KUKU Raadio (14.08.2018): Intervjuu: Anne Türnpu. Etendus Elokäük
 kuula
ERR Klassikaardio (16.08.2018): Suveduur. Lavastus Hageris "Elokäük"
 kuula
ERR Kultuur (17.08.2018): Hageri palvemajas esietendub rahvajuttudel põhinev lavastus "Elokäük"
 vaata
Maaleht (23.08.2018): Elokäük - aamen, aamen, halleluuja...
 loe

Contacts



+372 5567 1134   |   +372 5559 0468
ansambel.triskele@gmail.com



...
Siiri Siimer
+372 501 8971
siiri@sircorp.ee